Kolekcja

Listy Ady Sari

Zapraszamy czytelników Sądeckiej Biblioteki Cyfrowej do zapoznania się z listami Ady Sari. Listy te, zostały zdigitalizowane przez Sądecką Bibliotekę Publiczną dzięki życzliwości Towarzystwa Miłośników Starego Sącza (właścicieli listów). Ada Sari (właśc. Jadwiga Szayer 1886-1968) polska śpiewaczka operowa (sopran koloraturowy) pisała je w latach 1906-1927 do rodziców mieszkających w Starym Sączu. Ojciec Edward Szayer, adwokat, zarządca tartaków u hrabiego Stadnickiego w Nawojowej, burmistrz Starego Sącza. Listy pełne przywiązania do rodziców i rodzeństwa, dają możliwość prześledzenia jej kariery, ukazują sukcesy Ady na scenach europejskich, ale też codzienne troski i wielką tęsknotę za domem rodzinnym w Starym Sączu.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji