Informacje o projekcie


"Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz"


Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:
Projekt obejmuje następujące komponenty: nowe systemy zarządzania i świadczenie e-usług (finansowo-księgowy, aplikacja do obsługi ewidencji ludności, aplikacja do obsługi urzędu stanu cywilnego, System Geograficznej Informacji Przestrzennej - GIS, system umożliwiający świadczenie usług edukacyjnych i pokrewnych, np. usługi w ramach platformy oświatowej - on-line EduSacz; sprzęt oraz oprogramowanie umożliwiające zdigitalizowanie i udostępnienie w sieci zasobów bibliotecznych Sandecjana; platforma komunikacji elektronicznej administracji); osprzęt umożliwiający realizację podpisu elektronicznego; systemy umożliwiające poprawę bezpieczeństwa przepływu i przechowywania informacji/danych w Urzędzie; budowę i rozbudowę systemów transmisji danych; specjalistyczne oprogramowanie; sprzęt umożliwiający sprawną pracę administracji. Dzięki wdrożeniu wszystkich w/w komponentów projektu, nastąpi wzmocnienie rozwoju nowoczesnych technologii w Nowym Sączu jako narzędzia świadczenia usług administracyjnych dla ludności i pracy administracji co stanowi cel główny projektu.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji