polski   English  
 

Sądecka Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = \[dopisek Ady Sari\] \: \"Matuś Jedyna\! Nareszcie doczekałam się prób, dzisiaj pierwsza i dzięki Bogu, że z sukcesem wszystko poszło, miałam dużo oklasków od orkiestry...\"]