polski   English  
 

Sądecka Digital Library

polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

58. 

Edition Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju : z oznaczeniem Starostw, Rad powiatowych, Sądów, Urzędów podatkowych, Urzędów parafialnych, Liczby ludności, Urzędów pocztowych i telegraficznych wraz z odległością tychże w kilometrach od miejscowości, Składnic pocztowych, Stacyj kolejowych, Stacyj telefonicznych (interurbany), Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych ; Zestawienie Sądów obwodowych i Prokuratoryj państwa z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz Dyrekcyj okręgów skarbowych, Spisu posterunków Żandarmerye w Galicyi i Bukowinie i Wojskowych komend uzupełniających - Bigo, Jan

Add to bibliography

<<< Previous  / 8 Next >>>